Opatrovateľský dvor Kľúčik... otočte kľúčikom a vstúpte spolu
so svojim dieťatkom k nám ...

Prečo dať Váš malý pokladík práve k nám ?

- poskytujeme opatrovateľské služby pre deti
  od 1 do 4 rokov
- podporujeme psychomotorický vývoj detí

- starostlivosť orientujeme na oblasť dodržiavania
   hygienických a stravovacích návykov

- dbáme na hravý režim dňa a našim cieľom
   je zaradenie dieťaťa do spoločenstva a život
  v kolektíve

- dochádzku detí si môžete dohodnúť na celodennú
  alebo poldennú a či to bude 1 alebo 5 dní v týždni
  si taktiež určujete vy

  U nás je možné si uplatniť príspevok na ÚPSVaR
  podľa zákona č.561/2008 Z.z.

Opatrovateľský dvor Kľúčik
Prevádzková doba: 7:00 hod. - 17:00 hod.
Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava - Petržalka
kontakt: 0903 479 186
zariadenie: 0910 112 317
jasle@jasle.sk
Kľúčik