Predám túto doménu "jasle.sk"

Ich verkaufe die Domain „jasle.sk“

I am selling the domain "jasle.sk"