Opatrovateľský dvor Kľúčik


... otočte kľúčikom a vstúpte spolu
so svojim dieťatkom k nám ...
... aj v roku 2020

UPOZORNENIE na prevádzku od 1.6.2020

Vymazanie 
zmenatextu 
Prosím, aby ste používali jednorazové rukavice.
Pri vstupe do šatní si vydezinfikujte ruky bezkontaktným sprejom.
Pred vstupom do triedy bude Vášmu dieťaťu odmeraná teplota bezkontaktným teplomerom.
Vstupujte do šatni vždy 1 rodič + dieťa. Ostatní rodičia čakajú mimo budovy,
alebo na chodbe v odstupoch.
Pri príchode rodič vypíše „ čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa „ ,
ktoré odovzdá pri preberaní dieťaťa. Prosím prineste si vlastné pero.
Doplnenie

 

Ďakujem za porozumenie
s pozdravom
Ladislava Ďurčeková
..........................................................................................................................

Prečo dať Váš malý pokladík práve k nám ?

- poskytujeme opatrovateľské služby pre deti
  od 1 do 4 rokov
- podporujeme psychomotorický vývoj detí

- starostlivosť orientujeme na oblasť dodržiavania
   hygienických a stravovacích návykov

- dbáme na hravý režim dňa a našim cieľom
   je zaradenie dieťaťa do spoločenstva a život
  v kolektíve

- dochádzku detí si môžete dohodnúť na celodennú
  alebo poldennú a či to bude 1 alebo 5 dní v týždni
  si taktiež určujete vy

  U nás je možné si uplatniť príspevok na ÚPSVaR
  podľa zákona č.561/2008 Z.z.


Opatrovateľský dvor Kľúčik
Prevádzková doba: 7:00 hod. - 17:00 hod.
Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava - Petržalka
kontakt: 0903 479 186
zariadenie: 0910 112 317
jasle@jasle.sk
Kľúčik